Warunki i gwarancje

Wszystkie produkty VALENTINI objęte są dwuletnim okresem gwarancji od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta. Warunki reklamacji: Reklamacji podlega niezgodność towaru z umową. Podstawa prawna: Ustawa z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Gwarancji nie podlegają:

  • naturalne zużycie
  • uszkodzenia mechaniczne
  • wady jawne widoczne w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu
  • zabrudzenia
  • uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania
  • różnice w kolorze i strukturze skóry, załamania bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości skóry

Link do ustawy z dnia…

Valentini