Dotacje

Ogłoszenie z dnia 24-08-2015

1-2

2

Ogłoszenie nieaktywne

a

 

a

Ogłoszenie z dnia 10-08-2015

1-2

Ogłoszenie nieaktywne
a

a

a
Ogłoszenie z dnia 28-07-2014

1-2

2

Ogłoszenie nieaktywne

a

a

a

Ogłoszenie z dnia 16-12-2013

1-2
.2
.3
.4

Ogłoszenie nieaktywne

Projekt „Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy AGA” realizowany w ramach Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Tablica 6 1 AGA-page-001

a

a

a

Projekt „Budowa wirtualnej platformy sklepowej dla partnerów biznesowych firmy AGA sp. jawna zintegrowanej z wybranymi dostawcami towaru” realizowany w ramach Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Loga Valeni pasek Unia-3

a

a

a

Projekt „Automatyzacja wymiany danych firmy AGA sp.j. w relacjach z partnerami biznesowymi” realizowany w ramach Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

pasek jpg-2

Valentini